Điều Khoản Tham Chiếu Là Gì? Nội Dung Điều Khoản Tham Chiếu

Đối với một dự án thì có rất nhiều nhà dự thầu muốn thực hiện dự án và giành lấy gói thầu. Nên để nhà dự thầu có thể tham gia đấu thầu bên dự án cần có hồ sơ mời thầu rõ ràng đầy đủ toàn bộ thông tin dự án. Trong hồ sơ mời thầu phải đầy đủ điều khoản tham chiếu để nhà thầu hiểu rõ dự án. Vậy điều khoản tham chiếu là gì, nội dung điều khoản tham chiếu cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

  1. Khái niệm.

Điều khoản tham chiếu còn được gọi là điều khoản giao việc trong tiếng Anh “Reference Provision” là văn bản khái quát nội dung, như bản định hình phạm vi, quy mô dự án nêu các dịch vụ tư vấn mà mỗi nhà thầu phải thực hiện. Điều khoản tham chiếu cần đưa ra các thông tin đảm bảo sát thực tế, cụ thể, rõ ràng và đầy đủ để cung cấp cho nhà thầu dễ dàng nhận biết nhiệm vụ mà nhà thầu phải thực hiện.

  • Nội dung điều khoản tham chiếu.

Điều khoản tham chiếu nội dung phải đầy đủ hai phần tổng quát toàn bộ dự án và mô tả quy mô, nội dung gói thầu.

Mô tả khái quát toàn bộ dự án: Một dự án chứa nhiều gói thầu, đặc biệt các gói thầu trong dự án luôn liên kết chặt chẽ với nhau. Tổng quát toàn bộ dự án khi nhà thầu nhận được có thể nhận biết được đặc điểm dự án, mức độ phức tạp, khó khăn của dự án. Nội dung mô tả gồm các thông tin nổi bật của dự án chẳng hạn như tên dự án, địa điểm triển khai, quy mô dự án, nguồn vốn dự định, kỹ thuật và công nghệ cho dự án, tiêu chuẩn về kỹ thuật phải đạt được, tiến độ vận hành dự án,..

Ví dụ: Đối với gói thầu tư vấn thì nội dung mô tả khái quát dự án sẽ được lập tùy theo nội dung như tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập báo cáo hay tư vấn quản lí, giám sát dự án,.. mà tổng quát theo từng cấp độ chi tiết riêng biệt. Ngoài ra, gói thầu tư vấn nội dung quản lý, khảo sát dự án thì phần tổng quát thông tin ưu tiên địa điểm bắt đầu, kỹ thuật, quy mô dự án. Còn gói thầu tư vấn cung cấp dịch vụ của dự án thì phần mô tả chủ yếu cung cấp thông tin tên dự án, địa điểm thực hiện,…

Mô tả phạm vi, nội dung gói thầu: Là phần nội dung quan trọng cần có của điều khoản tham chiếu, cung cấp thông tin giúp nhà thầu nhận biết các công việc cụ thể mà nhà thầu cần phải thực hiện của gói thầu nếu muốn dự thầu. Đặc biệt, bên mời thầu cần chú ý cung cấp rõ phạm vi gói thầu và toàn bộ các công việc nhất định, khối lượng công việc, quy mô cụ thể từng công việc.

Ví dụ: Cụ thể gói thầu tư vấn nội dung thiết kế xây dựng một công trình, những thông tin cung cấp phạm vi gói thầu cần thiết kế bao nhiêu hạng mục để đáp ứng công trình. Ngoài ra, trong đó bên mời thầu phải mô tả chi tiết rõ từng hạng mục về diện tích, số tầng, số phòng mỗi tầng,…

  • Điều khoản tham chiếu trong hợp đồng tư vấn xây dựng.

Mô tả dự án: Tên dự án, chủ đầu tư, nguồn vốn, các quyết định phê duyệt và giao nhiệm vụ, quyết định đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu, địa điểm thực hiện, quy mô dự án đầu tư.

Mô tả gói thầu: Thông tin tên của gói thầu là gì, giá cả, nguồn vốn gói thầu, hình thức,  cách thức quyết định chọn nhà thầu, công bố thời gian diễn ra hoạt động tổ chức chọn nhà thầu cho dự án, loại hợp đồng cụ thể, thời gian có hiệu lực của hợp đồng.

Phạm vi công việc: Nội dung công việc cụ thể, khối lượng, quy mô và sản phẩm của hợp đồng. Cung cấp thời gian dự kiến chuyên gia tiến hành thực hiện dịch vụ tư vấn.

Vậy khi bắt đầu lên dự án và tiến hành mời thầu cần cung cấp rõ thông tin điều khoản tham chiếu trong hồ sơ mời thầu để nhà thầu dễ dàng đánh giá tham gia vào dự án. Hy vọng qua các tìm hiểu trên bạn đã hiểu rõ hơn về điều khoản tham chiếu là gì, nội dung của điều khoản tham chiếu.